Søk
  • Stian Andersen

Tidsskjema, kvalifiseringskrav og akkrediteringer

Oppdatert: jan. 30


Tidsskjema

Tidsskjema her.

Startliste

Startliste pr 30. januar. For tekniske øvsler er det trukket startrekkefølge.


Kvalifiseringskrav lengde og tresteg for kvinner

Lengde kvinner: 5,50m Tresteg kvinner: 11,50m

Dersom antallet som møter til opprop ikke er større enn 14, utgår kvalifiseringen.


Trener- og lederakkrediteringer

Alle klubber vil få tildelt trener- og lederakkrediteringer i samsvar med tildelingsnøkkelen i NM-reglementet §21.9. Akkrediteringene hentes samlet ved billettboden. Antall akkrediteringer pr klubb kan sees her.


1,355 visninger

NM innendørs 2020

92457042

Brynsveien 13, 0667 Oslo

Kontonummer: 70440517720

©2019 by NM 2020 innendørs