Trener- og lederakkreditering

Lagene vil tildeles trenerakkreditering, uten behov for melding til arrangør, etter følgende regel 21.9 fra NM-reglementet:

 

Hvert lag har rett til adgangskort til en trener og en leder. Er det påmeldt utøvere av begge kjønn, har laget rett til ytterligere adgangskort til en trener eller en leder. Dette skal dekke de første 5 utøvere. For hver ytterligere påbegynte 5 påmeldte utøvere, har laget rett til ytterligere adgangskort til en trener eller en leder. Utover dette har laget rett til å kjøpe adgangskort til halv pris av inngangspris, likevel ikke flere kort enn det antall som tildeles uten betaling.